Algemene verkoopvoorwaarden

1) Inleiding

De site embaleo.be wordt beheerd door de NV Embaleo, gestationeerd in Bailleul, en ingeschreven in het handelsregister van Dunkerque L onder het nummer "523 461 606".

De taal die wordt gebruikt op de site is het Nederlands.

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn bedoeld om onze klanten te informeren over de voorwaarden die van toepassing zijn op de verkoop en levering van onze producten. Deze bevatten de rechten en de plichten van ieder in dit proces. Door gebruik te maken van onze diensten, in het bijzonder bij het plaatsen van een bestelling op onze website, houdt de klant zich noodzakelijkerwijs, onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud aan deze voorwaarden. Daarnaast gelden deze voorwaarden voor enig ander document of ingediende klacht van de koper.

2) Aanbod en Prijs

a - Aanbod

De producten die worden aangeboden door Embaleo hebben een strenge selectie ondergaan, zowel voor de kwalitatieve aspecten als voor de concurrerende prijs die kan worden aangeboden aan onze klanten. De beschrijvingen zijn zo nauwkeurig en gedetailleerd mogelijk gemaakt. Ongeacht dit werk van selectie en beschrijving, is de klant de enige die zijn exacte behoeftes kent, en is daarom uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor het plaatsen van de bestelling. Hiermee kan hij alleen de verenigbaarheid van de producten die op Embaleo worden verkocht beoordelen op het gebruik dat hij wenst, en op eventueel andere objecten, systemen of materialen in zijn bezit.

De foto's, afbeeldingen en grafieken die met een illustratiedoel op onze site worden gebruikt, zijn niet bindend en niet gebonden aan Embaleo.

De kenmerken die op een product worden gepresenteerd kunnen in een uitzonderlijk geval afwijken, mits dit niet de functionaliteit van het product zoals voorgesteld op de site wijzigt of aanpast.

De aanbiedingen zijn alleen geldig binnen de grenzen van de beschikbare voorraad.

b- De Prijs

De prijzen worden zowel exclusief als inclusief BTW getoond.

De verkoopprijzen zijn van kracht op het moment van de registratie van de bestelling.

De getoonde prijzen zijn exclusief de verzendkosten, deze worden weergegeven op het moment van de voltooiing van de bestelling.

De verkoopprijzen zijn op elk gewenst moment onderhevig aan verandering.

3) De Bestelling

Bij online bestellen behoeven deze voorwaarden geen handtekening en is hun acceptatie systematisch.

Bij het valideren van een bestelling erkent de klant zonder voorbehoud de hoeveelheid, het gewicht en de prijs van de producten te hebben geaccepteerd. De klant heeft ook de mogelijkheid om alvorens de betaling de bestelling te corrigeren.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om te zorgen voor de correctheid van de ingevulde gegevens tijdens de orderinvoer. Embaleo is niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen of leveringsfouten binnen dit kader en zal de kosten voor de verzending aan de klant berekenen.

Af en toe kan een aantal anti-fraude controles worden uitgevoerd bij de klanten. In dit geval kan een extra bewijs van identiteit en het adres elektronisch of per post worden aangevraagd. Bij een gebrek aan reactie van de klant behoudt Embaleo zich het recht om de bestelling te annuleren.

4) De Betaling

Om de bestelling te plaatsen kan de klant gebruik maken van de beveiligde online betaling met credit card, PayPal of een machtiging. Wij accepteren geen betalingen per cheque.

De betaling per creditcard is contant bij de validatie van de bestelling op de site.

De keuze van de wijze van betaling wordt gedaan op het moment van het plaatsen van de bestelling. De klant verklaart de juiste machtiging te hebben om de geselecteerde betalingsmethode te gebruiken.

Wij verklaren dat de credit card gegevens niet op onze website worden opgeslagen, en veilig worden afgehandeld door de aanbieder, die als marktleider bekend staat en solide referenties heeft op de markt van online verkoop in Nederland.

5) Eigendomsvoorbehoud

Volledige betaling en totale bestelling (hoofdsom, belastingen, vergoedingen en rente) is nodig om de volledige eigendom van de verkochte goederen van Embaleo aan de klant over te dragen. Zonder volledige betaling van het saldo kan Embaleo daarom de goederen terugvorderen en de volledige eigenaar van de goederen blijven.

Hiermee is het ook volstrikt verboden voor de klant om de goederen te verkopen, te verhuren of als onderpand aan te bieden alvorens de volledige betaling aan Embaleo te hebben voltooid, die dan nog de eigenaar is.

Ontvangst van de goederen omvat de overdracht van risico's die ermee samenhangen. Het is daarom de taak van de klant om deze risico's te dekken door de aankoop van een verzekeringscontract.

6) Levering

De levering wordt uitgevoerd door onze zorgvuldig geselecteerde leverancier partners.

Wij leveren alleen naar het vasteland van Nederland, Frankrijk (exclusief Corsica), België en Luxemburg.

Levertijden op onze website zijn gebaseerd op de gegevens die aan ons zijn doorgegeven. Zij komen overeen met een bestelling die geplaatst is voor 12 uur. Embaleo is op geen enkele manier verantwoordelijk voor enige vertraging, en deze zal dan ook niet leiden tot een annulering van de bestelling, een prijskorting of een schadevergoeding.

Deelname aan de transportkosten wordt geïndexeerd op de werkelijke kosten van de dienst en houdt rekening met de omvang en de aard van de opdracht. Gezien de grootte van sommige van onze producten, worden sommigen verzonden via pallets. De dienst van de levering omvat niet de levering aan uw verdieping en wij informeren dat het belangrijk is voor u om te anticiperen op de levering aan uw huis.

 

7) De Ontvangst van de Bestelling

De levering wordt als voltooid beschouwd na het verstrekken van een inhoudelijke controle van de bestelling aan de klant, gecertificeerd door een pakbon.

In geval van problemen bij de ontvangst, moet u de leverancier de nadelen van uw bestelling op de pakbon laten ondertekenen. Het is aan de klant om per aangetekende brief met ontvangstbevestiging binnen 3 dagen elk ogenschijnlijk gebrek te rapporteren (het ontbreken van een product, slechte staat van de producten....). Als een product retour moet worden gezonden, zal dit worden gedaan onder de voorwaarden in de paragraaf " Retourbeleid". Het is essentieel dat de producten in originele staat worden teruggezonden.

In het geval dat u de ontvangst van de levering aan een derde toevertrouwd, is het belangrijk dat u zich realiseert dat deze persoon de ontvangst in uw naam doet en in uw naam de producten in dezelfde staat moet ontvangen als ze aan u zijn geleverd. Verder geldt dezelfde bovengenoemde informatie.

8) Terugtrekking en Garanties

De klant profiteert altijd van een "Niet Tevreden Geld Terug" garantie binnen 14 dagen na de ontvangst van de bestelling. De retourzending van producten dient te geschieden op de wijze uiteengezet in paragraaf 9 hieronder.

Als gevolg van onze kwaliteit als dealer-tussenpersoon, geven wij geen garantie op contractuele producten. De garantie op contractuele producten kan eventueel worden verleend door de fabrikant.

Alleen op de producten waarvan in de online beschrijving staat dat een "bouwer" garantie geldt kan deze verleend worden. Deze geldt alleen voor apparatuur, andere producten op de site vallen niet onder deze garantie. Ook hiervan zijn de voorwaarden voor retour opgenomen in paragraaf 9. Daarnaast is het noodzakelijk lid te worden van de garantiecoupon voor de retourzending van het pakket. De termijnen hiervan zijn afhankelijk van onze leveranciers en vallen onder de informatie in deze context.

9) Retourbeleid

Voor de retourzending van producten, ongeacht de motivatie hiervan, is de voorafgaande toestemming van Embaleo nodig. Het verzoek kan via e-mail of telefoon worden gedaan. Embaleo zal vervolgens een retournummer verstrekken. Embaleo kan beslissen de verzendkosten in sommige gevallen te dragen.

In het kader van rendement bij een terugtrekking, is het noodzakelijk dat de producten in verkoopbare staat en in originele verpakking worden teruggezonden.

Over het algemeen worden alle kosten en risico's van de retourzending van het product in rekening van de klant gebracht, behalve in het geval van een afwijkend product of een goedkeuring van retour door Embaleo (zie hierboven).

10) Belastingen

Bij elke bestelling zullen alle van toepassing zijnde belastingen (BTW) in rekening worden gebracht. Klanten die voldoen aan de eisen voor een belastingteruggave zullen een terugbetaling ontvangen van de Nederlandse Belastingdienst.

Embaleo behoudt zich het recht voor om aanvragen voor vrijstelling van belasting te weigeren wanneer deze niet voldoen aan de voorwaarden, alsmede welke vereist zijn door de douane.

Verzoeken voor teruggave via de Belastingdienst dienen ingediend te worden na de facturering van de producten daarop betrekking hebbende.

11) Wettelijke Informatie en Verantwoordelijkheden

a - Afvalbeheer, de plichten:

Bij elektrische en elektronische apparatuur, voor professioneel of particulier gebruik, die verkocht wordt op onze site, vestigen wij uw aandacht op uw verantwoordelijkheid om de inzameling en verwerking van afval te organiseren en te financieren in overeenstemming met artikel 18 van besluit nr. 2.005-829 van 20 juli 2005.

Met betrekking tot de verschillende soorten verpakkingen nodigen wij u uit om de inzameling en verwerking van afval te beheren in overeenstemming met de regelgeving.

b- Privacy informatie

In overeenstemming met de bepalingen van de Nederlandse wet "Informatie en Privacy" n ° 78-17 van 6 januari 1978, heeft u recht op toegang tot en rectificatie van de u betreffende gegevens. U kunt dit recht uitoefenen op onze website of door ons te schrijven op het adres "EMBALEO - ZI de la Blanche Maison 240 Allée de Strasbourg 59270 Bailleul"

Afhankelijk van de keuzes die u hebt gemaakt wanneer u zich heeft geregistreerd op onze site, zult u waarschijnlijk aanbiedingen ontvangen van onze site of van onze partners. Als u deze optie wilt wijzigen, kunt u dit direct regelen vanuit "Mijn Account" op de site of via de brievenpost.

De opname en verwerking van gegevens op onze website is aangegeven bij CNIL onder het nummer "1440307".

c - Omvang van het toepassingsgebied van de clausules van de Algemene Voorwaarden

Indien ondanks alle zorgvuldigheid van onze juridische afdeling één of meer voorwaarden in deze sectie verplicht worden te vervallen of ongeldig worden verklaard op grond van statuten, regelgeving of jurisprudentie, blijven de overige bepaling niettemin hun bereik behouden.

d- Verantwoordelijkheid:

Als dealer-tussenpersoon zijn wij niet verantwoordelijk voor enige vergoeding aan de gebruiker of aan derden voor de gevolgen van gebruik van de goederen, direct of indirecte schade, letsel aan personen, schade aan eigendommen afzonderlijke onze apparatuur of van verlies van winst.

Embaleo verwerpt elke verantwoordelijkheid ten opzichte van schade veroorzaakt door verkeerd gebruik van de producten die zij verkoopt. Het is aan de gebruiker om de overeenstemming van de producten die op de website worden verkocht te waarborgen, met diens eigen producten, materialen, etc. Aanvullende informatie over de kenmerken van deze producten is op aanvraag beschikbaar. Wij raden dan ook aan om contact op niet-zichtbare oppervlakken van uw producten te testen voor gebruik. Titels en beschrijvingen die in gegevensdata staan zijn bedoeld om de klant te begeleiden in het maken van zijn keuzes en bieden geen garantie op de betrouwbaarheid van een bepaald gebruik. Wij kunnen niet alle mogelijke gebruiken overwegen en alle mogelijke schade anticiperen die zou voortkomen uit een ongeschikt gebruik. Het is daarom aan de gebruiker om voorzorgsmaatregelen te treffen en ervoor te zorgen dat het beoogde gebruik consistent en veilig is.

 

Wij zijn waakzaam op het feit dat sommige hyperlinks, geplaatst op onze website www.embaleo.be, door kunnen verwijzen naar andere sites. Wij dragen geen geen verantwoordelijkheid voor een niet-naleving van de wetgeving door deze sites.?

 

12) Bevoegdheid

Elk geschil met betrekking tot de interpretatie, de prestatie of het contract betreffende deze voorwaarden, zal worden onderworpen aan het Nederlandse recht. Bij betwisting om welke reden dan ook, is de enige rechter die erkend en aanvaard wordt door beide partijen de Rechtbank van Koophandel van Lille.

13) Diversen

Wij zijn waakzaam op het feit dat sommige hyperlinks, geplaatst op onze website www.embaleo.be, door kunnen verwijzen naar andere sites. Wij dragen geen geen verantwoordelijkheid voor een niet-naleving van de wetgeving door deze sites.